Najważniejsze przedsięwzięcia i sukcesy Zespołu Szkół Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie w 2019 i 2020 roku

 1.             Działania społeczne promujące wolontariat oraz motywujące do aktywności na rzecz społeczności lokalnej.
   Zespół Szkól Nr 2 bardzo angażuje się w działalność społeczną. Organizuje wiele akcji na terenie szkoły jak i aktywnie uczestniczy w imprezach odbywających się na terenie miasta i powiatu. Do najważniejszych przedsięwzięć należą:

  • Młoda Krew Ratuje Życie – W tegorocznych zbiórkach udało się pozyskać około 40 litrów krwi.
  • Dzień Dawcy Szpiku Kostnego pod hasłem #KOMÓRKOMANIA
  • Wielka Paka dla Zwierzaka
  • Młodzież Zespołu Szkół nr 2 dla osób niepełnosprawnych. To już kolejny rok, w którym młodzież Zespołu Szkół nr 2 pomaga w Wojewódzkich Igrzyskach Lekkoatletycznych Osób Niepełnosprawnych.
  • Orlen Przedszkoliada Tour 2019 – w dniu 23 lutego 2019 r. w Hali OSiR, odbyły się kolejne imprezy w ramach największego w Europie cyklu imprez dla przedszkolaków. Dużym wsparciem w przeprowadzeniu tak dużej imprezy byli nasi uczniowie, którzy pomagali w opiece nad przedszkolakami.
  • Udział uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w biciu rekordu z okazji Miesiąca Walki z Rakiem na Rynku Staromiejskim w Stargardzie.
 2. Działania promujące postawy patriotyczno- kulturowe.
   Zespół Szkół nr 2 to szkoła, która ceni postawy patriotyczne i kultywuje tradycje. Aktywuje młodzież do wielu przedsięwzięć realizowanych na rzecz uczniów i środowiska lokalnego. Najważniejsze przedsięwzięcia to:

  • Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w parku Batorego w Stargardzie w dniu 03 marca 2019 r.
  • Stargardzka droga do Wolności – w dniu 31 maja 2019r.Zespół Szkół nr 2 wziął udział w konferencji „Stargardzka droga do wolności 4.VI.1989 r.” zorganizowanej z okazji 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów Parlamentarnych.
  • Święto Niepodległości – „Dzień Polskości” – obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 3. Przedsięwzięcia promujące kształcenie zawodowe w środowisku szkolnym i lokalnym
  • Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych W okresie od 14 do 18 października 2019 r. nauczyciele i uczniowie zaangażowali się w realizację Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, który obchodzony był pod hasłem „Odkryj swój talent”. W Zespole Szkół nr 2 odbyły się spotkania uczniów z przedstawicielami przedsiębiorstw:
   • pracownikiem działu finansowo – księgowego Stargardzkiego Centrum Kultury – p. Izabelą Włochowicz, która przedstawiła młodzieży informacje na temat zakładania działalności gospodarczej, zmian w przepisach dotyczących podatku VAT oraz zagadnień związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
   • właścicielką jednoosobowej firmy handlowej Perfumeria Paris – p. Moniką Cichocką, która rozmawiała z uczniami o zaletach i wadach prowadzenia działalności na własny rachunek
   • specjalistą z działu HR firmy Fiege – p. Aleksandrą Chamier Gliszczyńską opowiadającej o specyfice pracy w Zalando, wymaganiach na poszczególne stanowiska oraz możliwościach awansu wewnątrz firmy.

   Doradca zawodowy zorganizował dla uczniów rozpoczynających naukę w Zespole Szkół nr 2 zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu doradztwa zawodowego. Celem wszystkich działań realizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych było poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej na temat kształcenia zawodowego oraz pokazanie korzyści jakie to kształcenie daje młodemu człowiekowi.

  • I edycja Międzyszkolnego Konkursu Zawodoznawczego „Odkrywcy zawodów” – W dniu 16 października 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie odbyła się I Edycja Międzyszkolnego Konkursu Zawodoznawczego „Odkrywcy zawodów”, w którym brały udział trzyosobowe drużyny z pięciu stargardzkich szkół podstawowych. Konkurs składał się z czterech etapów. Każda konkurencja sprawdzała inną umiejętność charakteryzującą jeden z zawodów, w których kształci Zespół nr 2. Zadania wymagały od drużyn kreatywności i zaangażowania. Zaproszeni goście mieli również okazję obejrzeć najciekawsze miejsca szkoły oraz wystawę zawodoznawczą.
  • Europejska Noc Naukowców. We wrześniu Zespół Szkół nr 2 tętnił życiem. Kolejny raz zorganizowana została Europejska Noc Naukowców. W tej edycji zrezygnowano z wykładów teoretycznych na rzecz większej liczby zadań praktycznych. Były to między innymi takie zadania jak: programowanie robota, drukowanie żetonów do sklepowego wózka na drukarce 3D, realizacja wybuchowych doświadczeń chemicznych, produkcja ekokosmetyków, granie w gry komputerowe za pomocą bananów, rozpoznawanie różnych zapachów i smaków, rozwiązywanie zagadek matematycznych, lekcje języka hiszpańskiego prowadzone przez uczennice, pisanie na maszynie, pisanie piórem oraz nauka pisania po chińsku, prowadzona przez jednego z uczniów Zespołu Szkół nr 2, pochodzącego z Chin. Można było również zobaczyć wystawę dawnych przedmiotów codziennego użytku i wziąć udział w historycznym quizie z nagrodami. Prowadzone były pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz zbiórka pieniędzy na zwierzęta ze schroniska pod szyldem „Wielka paka dla futrzaka”. Działał kącik fotograficzny, odbywały się warsztaty ceramiczne z Glinianym Zakątkiem. Wystawę swoich grafik pokazała zdolna uczennica Jagoda. Europejską Noc Naukowców Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie zorganizował wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Partnerami strategicznymi byli Powiat Stargardzki, Miasto Szczecin i Bank Pocztowy. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała redakcja Głosu Szczecińskiego.
 4. Przedsięwzięcia poszerzające wiedzę oraz rozwijające umiejętności uczniów Zespołu Szkół nr 2
  • Realizacja projektu unijnego „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” Od stycznia 2019 roku Zespół Szkół nr 2 kontynuował realizacje projektu „Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy”. Celem tego przedsięwzięcia było podniesienie jakości kształcenia zawodowego przez dostosowanie form i warunków jego prowadzenia do wymagań rynku pracy oraz wzrost aktywności uczniów w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej. To projekt o wartości prawie miliona złotych współfinansowany ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu były 162 osoby, zrekrutowane spośród uczniów Zespołu Szkół nr 2 kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk i technik hotelarz. Każdy uczestnik wziął udział w dwóch spotkaniach indywidualnych ze szkolnym doradcą edukacyjno-zawodowym, płatnym stażu zawodowym. w wymiarze 150 godzin realizowanym u przedsiębiorców

   W okresie od stycznia do maja 2019 r. odbywały się kursy adresowane przede wszystkim do uczniów klas trzecich. Grupa ekonomistów ukończyła kurs ECDL i uzyskała międzynarodowy certyfikat wystawiony przez Fundację Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.
   Grupa hotelarzy ukończyła zewnętrzne certyfikowane szkolenie z zakresu barmana I stopnia. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali egzamin i uzyskali certyfikaty poświadczające nabycie umiejętności z zakresu obsługi barmańskiej.

   Grupa informatyków ukończyła kurs „MTA” z zakresu podstawowych koncepcji technologicznych w dziedzinie infrastruktury IT, projektowania baz danych i tworzenia oprogramowania. Uczniowie zdali egzamin i uzyskali międzynarodowy certyfikat wystawiony przez Autoryzowany Ośrodek Egzaminacyjny Certiport.
   Logistycy oraz spedytorzy pozytywnie zaliczyli kurs obsługi programu „SUBIEKT GT” oraz kurs z zakresu świadomości ochrony lotnictwa cywilnego obejmujący osoby inne niż pasażerowie, wymagające dostępu bez eskorty do zastrzeżonych stref lotniska i zdali egzamin zewnętrzny. Program szkolenia został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z postanowieniami Krajowego Programu Szkolenia.
    
   W okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 2 odbywali płatne staże zawodowe w wielu przedsiębiorstwach. Opiekunowie stażu we współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół nr 2 dokonywali diagnozy kompetencji i kwalifikacji stażysty, a następnie opracowywali program stażu zawierający zadania poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia. Celem stażu było podniesienie poziomu dostosowania kompetencji zawodowych stażysty do wymogów rynku pracy i zwiększenie jego zdolności do przyszłego zatrudnienia.
   Realizacja tak ważnego projektu przy wsparciu organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego w Stargardzie – jest dowodem na to, że na terenie powiatu stargardzkiego podejmowane są wartościowe inwestycje w edukację młodzieży.
  • Przygotowanie uczniów Zespołu Szkół nr 2 do konkursów przedmiotowych

   Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 finalistami
   XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej
   oraz IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

   Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie kolejny raz sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z okręgu szczecińskiego do finału zakwalifikowało się trzech uczniów, w tym dwóch z Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie: Weronika Gwit oraz Krzysztof Piasek. Zostali oni finalistami tej olimpiady. To bardzo duże osiągnięcie biorąc pod uwagę fakt, że do pierwszego etapu przystąpiło kilka tysięcy uczniów, do drugiego etapu awansowało 640 osób, a do finału dostało się 60-ciu najlepszych polskich logistyków. Krzysztof Piasek został również finalistą IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Każda z tych olimpiad wymagała od młodzieży nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności rozwiązywania trudnych zadań i problemów logistycznych, również takich które wykraczają poza program nauczania technika logistyka oraz technika spedytora. Weronika i Krzysztof przygotowując się do kolejnych etapów rywalizacji uczestniczyli w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez nauczyciela przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół nr 2 – Panią Jolantę Stępczyńską. Tytuł finalisty gwarantuje uczniom zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. To również bardzo ważny atut w procesie rekrutacji na studia logistyczne oraz do pracy w przedsiębiorstwach logistycznych.

   Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 finalistami XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

   W kwietniu 2019 r. w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej i wręczono nagrody najlepszym, młodym logistykom. Bartosz Kwiecień, uczeń klasy o profilu technik logistyk w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie, zakwalifikował się do najważniejszej, finałowej dwudziestki zajmując piętnaste miejsce w tej niezwykle trudnej rywalizacji. Tak wysoki wynik uczeń uzyskał po rozwiązaniu logistycznych zadań problemowych. Zadania finałowe wymagały nie tylko podręcznikowej wiedzy logistycznej, ale także umiejętności jej zastosowania w konkretnych sytuacjach, z którymi mierzą się zawodowi logistycy. Za swoje nieprzeciętne umiejętności otrzymał nagrody rzeczowe oraz zaświadczenie o zwolnieniu z części pisemnej egzaminu zawodowego. Tytuł finalisty zagwarantował mu również przyjęcie na studia logistyczne na Akademii Morskiej w Szczecinie poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości. Wśród finalistów znaleźli się również :Krzysztof Piasek, Weronika Gwit . To bardzo duże osiągnięcie biorąc pod uwagę fakt, że do pierwszego etapu przystąpiło 8500 uczniów, do drugiego etapu awansowało 650 osób, a do finału dostało się 75-ciu najlepszych logistyków.

   Uczniowie klasy informatycznej odkryją tajniki projektowania

   Powiat Stargardzki i Zespół Szkół Nr 2 podpisali umowę o współpracy z firmami Cadelan Polska Sp. z o.o. oraz IBS Poland. Zgodnie zapisami tej umowy, uczniowie klas informatycznych przyswajają tajniki projektowania części samochodowych korzystając z profesjonalnych narzędzi programowania. Od września 2019 r. dziesięciu wybranych uczniów rozpoczęło specjalistyczny staż.
   Cadelan Polska Sp. z o.o. oraz IBS Poland, świadczą usługi dla wiodących koncernów motoryzacyjnych. Podejmując współpracę w ramach podpisanej umowy, Zespół Szkół Nr 2 uzyskuje dostęp do najnowszych technologii, związanych z procesem projektowania części samochodowych oraz wiedzy, którą uczniowie będą zgłębiać przez 10 miesięcy. Obie firmy dostarczyły już część sprzętu: komputery i oprogramowanie, udostępnione uczniom na czas nauki. Łącznie Zespół Szkół nr 2 otrzyma 10 komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiciela Cadelan Polska, najlepszy uczeń wyjedzie do Monachium na staż ufundowany przez firmę.
   Przedsięwzięcie to otwiera przed uczniami klas informatycznych wyjątkowe możliwości rozwoju. Skok technologiczny w rozpoczynającym się właśnie procesie kształcenia, dla wielu może być równoznaczny ze skokiem do dalszej kariery. Aby tak się stało nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, szukając szansy dla siebie. Możliwości są na miejscu- w Zespole Szkół Nr 2.
   Po całym roku szkoleń młodzież wzięła udział w egzaminie końcowym, polegającym na wykonaniu projektu części samochodowej. Najlepiej z egzaminem poradził sobie Bartosz Cielepak, który pojechał na miesięczny staż do Wrocławia. Na drugim miejscu był Michał Bryja, który w nagrodę odbył kilkudniową wycieczkę po Monachium, zwiedzając tamtejsze firmy motoryzacyjne.

   Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – uczniowie
   Zespołu Szkół nr 2 wśród 12 najlepszych zespołów z całej Polski

   W pierwszych tygodniach grudnia 2019 r. uczniowie z klasy 4i pod opieką pana Jacka Podgórskiego wzięli udział w pierwszych etapach Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 awansowali do finałowej czwórki zespołów z zachodniej części kraju (jedyna finałowa drużyna województwa zachodniopomorskiego) i do 12 najlepszych zespołów z całej Polski.

   Wygrana uczniów Zespołu Szkół nr 2 w konkursie literackim organizowanym przez Posła na Sejm – Pana Piotra Misiło

   W styczniu 2019 roku Pan Piotr Misiło, Poseł na Sejm, ogłosił konkurs dla uczniów szkół średnich z województwa zachodniopomorskiego. Uczniowie mieli za zadanie napisać pracę, w dowolnej formie literackiej, na temat: „Mowa nienawiści – jak pogodzić Polaków?” Z tym trudnym tematem zmierzyła się Anna Zaborowska uczennica klasy 1 E. Jej praca literacka okazała się jedną z dwóch zwycięskich prac. Nagrodą był wyjazd do Sejmu dla całej klasy, ufundowany przez Posła.

   Awans uczennic w Turnieju Talentów AKADEMIA KSIĘGOWEGO

   W dniu 7 stycznia 2019 roku we wszystkich szkołach zgłoszonych do Turnieju zostały przeprowadzone eliminacje szkolne ( I etap ), w których wzięło udział 743 uczniów z 34 szkół. Zespół Szkół nr 2 reprezentowało 18 uczniów z klasy IV, uczących się w zawodzie technik ekonomista. Decyzją organizatorów, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Wielkopolski, do II etapu przeszło 79 uczniów. W tej grupie znalazły się 3 uczennice Ekonomika: Patrycja Jarzyna (9 miejsce), Natalia Paszek i Dominika Rudzka.

   Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

   W listopadzie 2019 roku ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Zespół Szkół wziął udział w programie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Otwarta firma-Biznes przy tablicy. W ramach programu odbyły się spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu: z przedstawicielem firmy METRO SERVICES – centrum usług wspólnych, z przedstawicielem firmy DHL,z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, z przedstawicielem Hotelu Radisson, z przedstawicielem Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Dzięki udziałowi w programie młodzież ma niepowtarzalną okazję do poznania rzeczywistych warunków pracy i bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami biznesu.
   W listopadzie 2019 r. odbył się Szkolny Tydzień Kariery. W trakcie tego tygodnia realizowane były działania takie jak: udział grupy uczniów w konferencji SmartUP, prezentacja trendów na europejskim i polskim rynku pracy, budowanie indywidualnego planu kariery zawodowej, wypełnianie PIT-u, analiza prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób wkraczających na rynek pracy, prezentacja zasad uzyskania paszportu językowego – Europass oraz misji i celów Wojsk Obrony Terytorialnej, a także zapoznawanie młodzieży z siecią Eures.

   Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

   W 2019 roku Zespół Szkół nr 2 otrzymał dotację i przystąpił do realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016–2020.Celem NPRC z jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację programów stworzonych przez instytucje, które zdecydowały się ubiegać o fundusze na zakup książek. Opracowany został szkolny projekt, zgodny z wymogami postawionymi przez MKiDN. Został on zatwierdzony i szkole przyznano 12000 zł na zakup książek. Do tej kwoty dodać należy jeszcze 3000 zł, które dołożone zostaną ze środków własnych. Księgozbiór biblioteki szkolnej powiększył się o 771 woluminów. Wśród zakupionych pozycji znajdują się książki obyczajowe, historyczne, fantasy, biografie, kryminały, reportaże i poradniki oraz lektury.

   Organizacja wycieczek zawodoznawczych

   Zespół Szkół Nr 2 organizuje dla swoich uczniów wiele wycieczek zawodoznawczych do lokalnych zakładów pracy. Wśród miejsc które odwiedzili uczniowie możemy pochwalić się odwiedzinami w Hotelu Radisson w Szczecinie. Odwiedzany przez uczniów klas hotelarskich obiekt jest jednym z najwyżej ocenianych obiektów tego typu na terenie Szczecina. Hotel Radisson Blu Szczecin jest obiektem czterogwiazdkowym.

   Klasy o profilu logistycznym zwiedzały hale montażowe zakładów Cargotec znajdujących na terenie parku przemysłowego Lotnisko. Spedytorzy wzięli udział w wycieczce do centrum logistycznego Amazon w Kołbaskowie. Celem wycieczki było zapoznanie z funkcjonowaniem nowoczesnego centrum logistycznego.

 5. Działania sportowe promujące aktywność fizyczną wśród stargardzkiej młodzieży.

  Złoto dla Zespołu Szkół nr 2

  Dnia 15 maja 2019r. uczennice Zespołu Szkół nr 2 wzięły udział w zawodach sportowych, organizowanych na stadionie LLKS. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, które towarzyszyły podczas biegów, oba zespoły zdobyły złoto i stanęły na najwyższym miejscu na podium.

  Koszykarki na podium Licealiady

  Koszykówka to gra zespołowa w jakiej odbywają się rozgrywki międzyszkolne o mistrzostwo powiatu stargardzkiego w ramach Licealiady. W rywalizacji siedmiu szkół dziewczęta z Zespołu Szkół nr 2 zajęły trzecie miejsce. Najskuteczniejszą zawodniczką „Ekonomika” w całych rozgrywkach została Urszula Kierczyńska.

  II miejsce w rozgrywkach w piłkę siatkową

  Dnia 23 lutego 2019 r. na Hali Miejskiej w Stargardzie odbyły się finały w piłce siatkowej dziewcząt. Dziewczęta z Zespołu Szkół nr 2 zajęły drugie miejsce w powiecie.

  Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych na podium

  W przeprowadzonych 23 października 2019 r. finałach Sztafetowych Biegów Przełajowych rewelacyjnie wystartowała reprezentacja chłopców z Ekonomika. Świeżo upieczona, drużyna mistrzów powiatu, zdobywając brązowe medale, po dwóch latach przerwy, powróciła na podium tej imprezy.

  Sztafety przełajowe na podium Licealiady

  Męska i żeńska drużyna Zespołu Szkół nr 2 udanie zaprezentowała się w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Uczniowie ponownie wywalczyli miano najlepszej drużyny tych zawodów, natomiast dziewczęta ukończyły wyścig na trzecim stopniu podium.