Najważniejsze sukcesy Zespołu Szkół Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie w 2020 i 2021 roku

W prestiżowym „Rankingu Techników 2020” opublikowanym przez Perspektywy Technikum Zawodowe nr 2 znalazło się na I miejscu w powiecie stargardzkim oraz w gronie 500 najlepszych techników w Polsce i zdobyło brązową tarczę


Uczennica Zespołu Szkół nr 2 nagrodzona Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W roku szkolnym 2019/2020 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 188 uczniów z województwa zachodniopomorskiego. Nagrodę może uzyskać każdy uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 06 lutego 2020 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród najlepszym uczniom. Wśród tego znakomitego grona znalazła się uczennica Zespołu Szkół Nr 2 Weronika Gwit. Weronika uczęszcza do czwartej klasy i kształci się w zawodzie technika logistyka. Uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole 5,73. Stypendystka jest również finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Weronika uczestniczyła w projekcie unijnym organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 – „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.” Uczennica w pełni realizuje swoje pasje i zainteresowania, aktywnie działa na terenie szkoły przy wielu przedsięwzięciach, takich jak: Noc Muzeów czy 100. rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Weronika odebrała dyplom potwierdzający uzyskanie Stypendium z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy.

Finaliści z Zespołu Szkół Nr 2

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z okręgu szczecińskiego do finału zakwalifikowało się trzech uczniów, w tym dwóch z Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie: Weronika Gwit z klasy 4L2 oraz Krzysztof Piasek z klasy 4L1. Zostali oni finalistami tej olimpiady. To bardzo duże osiągnięcie biorąc pod uwagę fakt, że do pierwszego etapu przystąpiło kilka tysięcy uczniów, do drugiego etapu awansowało 640 osób, a do finału dostało się 60-ciu najlepszych polskich logistyków.
Krzysztof Piasek został również finalistą IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ta olimpiada również cieszy się ogromnym zainteresowaniem i wymaga konkurowania o tytuł finalisty z kilkutysięczną grupą uczestników. Każda z tych olimpiad wymagała od młodzieży nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności rozwiązywania trudnych zadań i problemów logistycznych, również takich które wykraczają poza program nauczania technika logistyka oraz technika spedytora. Tytuł finalisty gwarantuje uczniom zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. To również bardzo ważny atut w procesie rekrutacji na studia logistyczne oraz do pracy w przedsiębiorstwach logistycznych.

Wiosną 2020 r. Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie brał także udział w etapie regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs skierowany był do finalistów etapów szkolnych. W etapie regionalnym udział wzięło 54 uczestników z kilkunastu szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego. Konkurs obejmował wiedzę z zakresu bhp oraz prawa pracy.

Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie reprezentowały uczennice kl. I E (technik ekonomista): Karolina Michalska oraz Małgorzata Suchecka. Do etapu centralnego zakwalifikowała się Karolina Michalska uzyskując tytuł Finalistki.

Zespół Szkół Nr 2 na podium W XLIX Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie wzięli udział w XLIX Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca w Warszawie pod patronatem Prezesa GUS. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu jednego z trzech tematów w oparciu o wiedzę uzyskaną z Małego Rocznika Statystycznego Polski. Konkurs zakończył się sukcesem ucznia Zespołu Szkół nr 2 – Jakuba Wiśniewskiego z klasy 2L1 Technikum Zawodowego, który zajął I miejsce w Polsce. Praca konkursowa na temat: „Na podstawie Małego Rocznika Statystycznego Polski (edycja 2019 lub 2018) oceń opłacalność produkcji rolnej w Polsce” została napisana pod kierunkiem p. Jolanty Stępczyńskiej. To duży sukces biorąc pod uwagę stale rosnące zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych tym konkursem i setki prac ocenianych przez komisję konkursową.
Sukces ucznia osiągnięty w warunkach tak dużej konkurencji jest wynikiem dużego zaangażowania Jakuba w przeprowadzenie badań lokalnych, opracowanie ciekawych wniosków oraz przygotowanie starannej prezentacji zdobytych danych.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 awansowali ao Etapu Regionalnego V Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno – Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do etapu regionalnego awansowało aż jedenastu uczniów Zespołu Szkół nr 2: Ola Schultz, Mikołaj Mrzygłód, Gracjan Masłowski, Filip Spólnicki, Kornelia Kłosowska, Rafał Miazek, Wiktoria Brzezińska, Oliwia Kwieciszewska, Natalia Ostrowska, Paulina Czepułkowska i Laura Jaroszewska.
Zakwalifikowani uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 zadań, które nie tylko sprawdzały wiedzę teoretyczną, ale także umiejętność stosowania tej wiedzy w praktyce. W kolejnych etapach uczestnicy będą konkurować o tytuł finalisty. Uzyskanie tego tytułu gwarantuje zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uzyskanie atrakcyjnych nagród. To również bardzo ważny atut w procesie rekrutacji na studia logistyczne oraz do pracy w przedsiębiorstwach logistycznych.

Nagroda Kopernikus dla przedsiębiorczego ucznia Zespołu Szkół Nr 2

Nagroda „Kopernikus” to wyróżnienie, którego celem jest uhonorowanie 4-letniej aktywności ucznia podejmowanej na rzecz rozwoju szkoły, środowiska lokalnego, jak i samorozwoju. Zespół Szkół nr 2 wyróżnia tak swoich uczniów od 2014 roku. Tegorocznym laureatem został Łukasz Szmulik – uczeń klasy 4 o profilu informatycznym.
Przyznawana nagroda fundowana jest ze środków Rady Rodziców. W tym roku znalazł się sponsor pan Sławomir Maksymowicz właściciel lokalnej firmy „TESS”- producent chemii profesjonalnej. Dzięki hojności nagroda całościowo wynosiła 2700 zł.

Uczniowie Zespołu Szkół 2 – uczestnicy Projektu „Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego Nr 2 w Stargardzie” – zdobyli dodatkowe umiejętności zawodowe w trakcie płatnego stażu w przedsiębiorstwach

Od 01 stycznia 2020 roku Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie realizuje projekt „Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie”. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego przez dostosowanie form i warunków jego prowadzenia do wymagań rynku pracy oraz wzrost aktywności uczniów w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej.
W projekcie uczestniczy 130 uczniów Zespołu Szkół nr 2. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik informatyk i technik hotelarstwa. Każdy uczestnik ma zagwarantowany udział w płatnym stażu zawodowym w wymiarze 150 godzin.
Od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 2 z klas trzecich odbywali płatne staże zawodowe w następujących przedsiębiorstwach:
Technik ekonomista
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Stargardzie
Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie

Technik informatyk
Bajt Mateusz Krajewski w Stargardzie
PAC Krzysztof Owczarek Sp. z o.o. w Stargardzie
P.H.Metalik Sp. z o.o. w Stargardzie
PERSONAL 88 w Stargardzie

Technik hotelarstwa
Hotel Grodzki w Stargardzie
Mały Młyn Sp. z o.o. w Stargardzie
PICCOLO Ireneusz Pabian w Stargardzie

Technik logistyk
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie
P.H.Metalik Sp. z o.o. w Stargardzie
MARCOTRANS Mariusz Książek w Stargardzie
PPH TESS Małgorzata i Sławomir Maksymowicz Sp. J w Stargardzie
PHU Ksero Serwis Katarzyna Starzyńska w Stargardzie
Radiometer Solutions Sp. z o.o. w Stargardzie
PESTA 2 Mirosław Rybkowski w Stargardzie
DELKO ESTA Sp. zo.o. w Stargardzie

Technik handlowiec
P.H. „Bartek” Wojciech Głuch w Stargardzie
FHU OPTIMUM Paweł Wierzchowiec w Szczecinie
Sklep Spożywczo – Przemysłowy Wojciech Kontek w Małkocinie
Sp. J. Firma Handlowa Magda Borgul, Dariusz Mościński i spółka w Stargardzie
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dolicach
Sprzedaż Wysyłkowa Art. Używanych, Sprzętu Przemysłowego i AGD Konrad Knap w Krzęcinie

Opiekunowie stażu we współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół nr 2 dokonywali diagnozy kompetencji i kwalifikacji stażysty, a następnie opracowywali program stażu zawierający zadania poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia.
Celem stażu było podniesienie poziomu dostosowania kompetencji zawodowych stażysty do wymogów rynku pracy i zwiększenie jego zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Stargardzkiego w roku szkolnym 2019/2020
Zespół Szkół Nr 2 na podium

Inny niż wszystkie był rok szkolny 2019/2020, inne niż wszystkie było podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, które tym razem odbyło się w wersji on-line przy udziale prezydenta miasta Rafała Zająca i jego zastępcy pani Ewy Sowy.
We współzawodnictwie uwzględniono jedynie zakończone rozgrywki na szczeblu powiatu w okresie od września do marca roku szkolnego 2019/2020. Sukcesy naszych reprezentacji oraz zgromadzone punkty z tej części rozgrywek zapewniły naszej szkole 3 miejsce w klasyfikacji generalnej.
To kolejny rok kiedy Zespół Szkół nr 2 zajmuje miejsce na podium za sukcesy sportowe naszych uczniów i ich opiekunów.