Kierunki kształcenia na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy Ósmoklasistów do:

Technikum Zawodowego nr 2 im. Mikołaja Kopernika – cykl 5 lat

  • Technik ekonomista
  • Technik informatyk
  • Technik logistyk
  • Technik spedytor
  • Technik hotelarstwa
  • Technik handlowiec
  • Technik rachunkowości
  • Technik eksploatacji portów i terminali

Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 im. Mikołaja Kopernika – cykl 3- letni

  • Pracownik obsługi hotelowej
  • Magazynier – logistyk